OPONEO.PL: 1,4 mln opon sprzedanych w I półroczu 2018 roku

W I półroczu 2018 roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 1,4 mln opon, tj. o 16,1% więcej niż analogicznym okresie poprzedniego roku. Dynamiczny wzrost sprzedaży przełożył się pozytywnie na wyniki Grupy Kapitałowej OPONEO.PL. Przychody ze sprzedaży w ciągu I półrocza 2018 roku wyniosły 352,3 mln zł i wzrosły o 18,8% w porównaniu z I półroczem 2017 roku.

W pierwszej połowie 2018 roku Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wygenerowała przychody wielkości 352,3 mln zł, z czego 273,4 mln zł uzyskała ze sprzedaży na polskim rynku. Przychody z tytułu sprzedaży krajowej wzrosły o 24,7% zaś przychody z działalności zagranicznej o 2,1%.

Głównym elementem przychodów były przychody ze sprzedaży opon, które wzrosły o 15% w stosunku do I półrocza 2017 roku. Wyniosły one 319,2 mln zł i przedstawiały 91% całości przychodów ze sprzedaży Grupy.

– Wyniki sprzedaży Grupy OPONEO.PL są tym bardziej zadawalające, gdy rynek oponiarski w Europie odnotowuje spadki we wszystkich segmentach sprzedaży opon – mówi Dariusz Topolewski, Prezes Zarządu OPONEO.PL S.A.

Według danych ETRMA w I półroczu 2018 roku sprzedaż opon osobowych spadła o 0,7%, ciężarowych o 0,5%, rolniczych o 10,9% i motocyklowych o 4,7%. W Polsce sprzedaż opon do samochodów osobowych, suv i dostawczych spadła o 5%.

Grupa OPONEO.PL natomiast umocniła swoją pozycję na krajowym rynku sprzedaży opon, przy jednoczesnym zrównoważonym rozwoju w segmencie zagranicznym i sprzedała w sumie 1,4 mln opon, tj. o 16,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ilość sprzedanych opon w Polsce wzrosła o 17,1%, natomiast za granicą o 12,1% w relacji do I półrocza 2017 roku.

Na różnicę między uzyskanym wzrostem przychodów z rynków zagranicznych a ilością sprzedanych towarów za granicą wpływ miały dwa czynniki; wzrost sprzedaży opon z segmentu budżetowego oraz ukształtowanie się kursu walut, w których Spółka dokonuje transakcji.

Odnotowano także wzrost w zakresie sprzedaży felg. W I półroczu tego roku Grupa OPONEO.PL sprzedała 0,04 mln felg (zarówno aluminiowych jak i stalowych), czyli o 10,4% więcej niż w I półroczu 2017 roku.

Ponadto w przychodach Grupy ujęte zostały przychody spółki zależnej Dadelo S.A. wielkości 15,4 mln zł. Przychody Dadelo S.A. nie podlegały konsolidacji w I połowie 2017 roku.

Wzrostowi sprzedaży towarzyszył wzrost wskaźnika rentowności sprzedaży brutto. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 73,2 mln zł i wzrósł o 23,7% w relacji do I półrocza 2017 roku. Tym samym wskaźnik rentowności sprzedaży brutto ukształtował się na poziomie 20,8% wobec 20% w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W I półroczu 2018 roku Grupa Kapitałowa OPONEO.PL wypracowała zysk brutto w wysokości 9,3 mln zł wobec 8,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk netto w wysokości 7,3 mln zł zmalał o 17,9% w stosunku do wyniku netto w analogicznym okresie poprzedniego roku. Niższy wynik netto to efekt odmiennego niż w I półroczu 2017 roku ukształtowania się rozliczeń z tytułu podatku dochodowego.

W najbliższym okresie Zarząd OPONEO.PL zamierza kontynuować rozpoczęte projekty, co oznacza dalszy rozwój sprzedaży ogumienia i felg na rynku krajowym i optymalizację sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Oponeo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj